Reklamácia a vrátenie tovaru

Postup na uplatnenie reklamácie

Na uplatnenie reklamácie môžete využiť nižšie uvedený formulár, nie je to však Vašou povinnosťou. Na vytvorenie reklamácie vyplňte formulár a popíšte vadu tovaru, prípadne priložte fotografie alebo video chybného tovaru. Následne pošlite vyplnený formulár na e-mail info@promodarceky.sk. Potom vás budeme e-mailovať informovať o ďalšom postupe. Akonáhle všetko doriešime, pošleme k Vám zdarma kuriéra, aby vyzdvihol balíček s reklamovaným tovarom.

Formulár na uplatnenie reklamácie na stiahnutie

 

Postup na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúcom po dni, kedy obdržíte tovar bez potlače, ktorý je predmetom Vášho nákupu v e-shope promodarky.cz. Na účely uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať prevádzkovateľa e-shopu, a to na e-mail info@promodarceky.sk. Môžete použiť nižšie uvedený formulár na odstúpenie, nie je to však Vašou povinnosťou. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, stačí odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. Akonáhle obdržíme formulár na odstúpenie od zmluvy, pošleme kuriéra, ktorý si vyzdvihne balíček na Vašej adrese. Bližšie je toto Vaše právo upravené vo Všeobecných obchodných podmienkach

Formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie